Điểm chuẩn các trường Đại Học phía Nam năm 2018

 • Điểm chuẩn các trường Đại Học tại thành phố Hồ Chí Minh

 1. Điểm chuẩn 2018 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 2. Điểm chuẩn 2018  Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 3. Điểm chuẩn 2018  Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 4. Điểm chuẩn 2018  Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 5. Điểm chuẩn 2018  Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 6. Điểm chuẩn 2018  Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) – Thành phố Hồ Chí Minh
 7. Điểm chuẩn 2018   Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 8. Điểm chuẩn 2018  Học viện Cán bộ TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 9. Điểm chuẩn 2018  Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM
 10. Điểm chuẩn 2018 Học viện Hàng không Việt Nam
 11. Điểm chuẩn 2018 Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 12. Điểm chuẩn 2018 Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 13. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở 2
 14. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 15. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 16. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 17. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 18. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Luật TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 19. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Mở TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 20. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 21. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 22. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Ngoại thương – Cơ sở phía Nam
 23. Điểm chuẩn 2018  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Cơ sở tại TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 24. Điểm chuẩn 2018   Nhạc viện TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 25. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 26. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Sài Gòn
 27. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 28.   Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 29. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 30. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Tài chính – Marketing
 31. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 32. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 33. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2
 34. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 35. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Văn hóa TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 36. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Y Dược TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 37. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 38. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (*)
 39. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (*) – Thành phố Hồ Chí Minh
 40. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định (*)
 41. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Hoa Sen (*)
 42. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Hùng Vương (*)
 43. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Kinh tế – Tài chính TP.HCM (*) – Thành phố Hồ Chí Minh
 44. Điểm chuẩn 2018   Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (*) – Thành phố Hồ Chí Minh
 45. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (*)
 46. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (*)
 47. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (*)
 48. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Văn Hiến (*)
 49. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Văn Lang (*)
 50. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Việt – Đức
 51. Điểm chuẩn 2018 Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 52. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TPHCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 53. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 54. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Quốc tế – ĐH Quốc gia TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 55. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐH Quốc gia TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 56. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Kinh tế – Luật (ĐH Quốc gia TP.HCM) – Thành phố Hồ Chí Minh
 57. Điểm chuẩn 2018   Khoa Y – ĐH Quốc gia TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 58. Điểm chuẩn 2018   Học viện Cán bộ TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 59. Điểm chuẩn 2018   Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông – Cơ sở TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 60. Điểm chuẩn 2018   Học viện Hàng không Việt Nam
 61. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 62. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 63. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Giao thông vận tải – Cơ sở 2 – Thành phố Hồ Chí Minh
 64. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 65. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 66. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 67. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Lao động Xã hội – Cơ sở TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 68. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Luật TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 69. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Mở TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 70. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Mỹ thuật TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 71. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 72. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Nội vụ Hà Nội – Cơ sở tại TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 73. Điểm chuẩn 2018   Nhạc viện TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 74. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 75. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Sài Gòn
 76. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 77. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 78. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Sư phạm TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 79. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Sư phạm TDTT TP. HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 80. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Tài chính – Marketing
 81. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 82. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Thể dục Thể thao TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 83. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Thủy lợi – Cơ sở 2
 84. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Tôn Đức Thắng
 85. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Văn hóa TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 86. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Y Dược TP.HCM – Thành phố Hồ Chí Minh
 87. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch
 88. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (*)
 89. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (*) – Thành phố Hồ Chí Minh
 90. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Công nghệ thông tin Gia Định (*)
 91. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Hoa Sen (*)
 92. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Hùng Vương (*)
 93. Điểm chuẩn 2018   Trường ĐH Ngoại ngữ – Tin học TP.HCM (*) – Thành phố Hồ Chí Minh
 94. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Nguyễn Tất Thành (*)
 95. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (*)
 96. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (*)
 97. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Văn Hiến (*)
 98. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Văn Lang (*)
 99. Điểm chuẩn 2018   Trường Đại học Việt – Đức

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here