Tài liệu ôn thi quốc gia môn Lịch Sử

0
1646

Tài liệu ôn thi quốc gia môn Lịch Sử

Môn Lịch sử từ 2017 đã trở thành môn thi trắc nghiệm, vì vậy việc học môn này đã dường như đỡ vất vả hơn cho các bạn thi khối D14 và khối C. Trang Tuyển Sinh Đại Học sưu tầm được một số tài liệu sau để các bạn tham khảo. Kiến thức thì vô cùng, các bạn có thêm một chút tài liệu cũng là giúp cho kiến thức mình thêm vững vàng hơn.

1. Đề cương môn Lịch sử ôn thi THPT Quốc Gia:  ĐỀ-CƯƠNG-ÔN-TẬP-LỊCH-SỬ-2018-PHẦN-11-12.pdf (617 downloads)

2. 100 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử Việt Nam giai đoạn 1945-1954:  100-cau-hoi-trac-nghiem-lich-su-12-viet-nam-tu-1945-den-1954.pdf (214 downloads)

3. Bài tập trắc nghiệm Sử Việt Nam từ 1954-1975:  bai-tap-trac-nghiem-lich-su-viet-nam.pdf (156 downloads)

4. Tài liệu 1260 câu hỏi trắc nghiệm – tài liệu sưu tầm trên mạng:  1260-cau-hoi-trac-nghiem-lich-su-lop-12-on-thi-thpt-quoc-gia-2017.zip (404 downloads)

Admin thử làm ít câu câu like:

Câu 1. Thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ờ Liên Xô (1945- 1950) ?

A. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt mức sản lượng năm 1940.

B. Sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đểu vượt mức sản lượng năm 1940.

C. Sản lượng cổng nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chỉến tranh (năm 1940).

D. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73%.

Câu 2. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên từ vào năm nào ?

A. 1948.       B. 1949.

C. 1950.       D. 1947.

Câu 3. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì ?

A. Khẳng định vai trò to lớn của Liên Xô đổi với sự phát triển phong trào cách mạng thế gỉới.

B. Thế giới bắt đầu bước vào thời đại chiến tranh hạt nhân.

C. Thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ.

D. Liên Xô trở thành nước đầu tiên sở hữu vũ khí nguyên tử.

Câu 4. Thành tựu của kế hoạch khôi phục kinh tế sau chiến tranh ờ Liên Xô (1945- 1950) ?

A. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp năm 1950 đạt mức sản lượng năm 1940.

B. Sản lượng nông nghiệp, công nghiệp đểu vượt mức sản lượng năm 1940.

C. Sản lượng cổng nghiệp tăng 73%, nông nghiệp đạt mức trước chỉến tranh (năm 1940).

D. Sản lượng công nghiệp và nông nghiệp đều tăng 73%.

Câu 5. Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên từ vào năm nào ?

A. 1948.       B. 1949.

C. 1950.       D. 1947.

Câu 6. Việc Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử có ý nghĩa gì ?

A. Khẳng định vai trò to lớn của Liên Xô đổi với sự phát triển phong trào cách mạng thế gỉới.

B. Thế giới bắt đầu bước vào thời đại chiến tranh hạt nhân.

C. Thế độc quyền vũ khí nguyên tử của Mĩ bị phá vỡ.

D. Liên Xô trở thành nước đầu tiên sở hữu vũ khí nguyên tử.

Câu 7. “Chiến tranh lạnh” được đánh dấu bằng sự kiện :

A. Cau khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc (8/1945).

B. Sau khi các nước Đông Âu tuyên bố hoàn thành cách mạng dân chủ nhân dân và tiến hành xây dụng CNXH (1949).

C. Khi Tổng thống Truman đọc diễn văn trước Quốc hội Mĩ, kêu gọi đẩy mạnh hoạt động chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa, “bảo vệ thế giới tự do” (3/1947).

D. Mĩ đưa ra “Kế hoạch Mácsan”, được các nước tư bản phương Tây chấp thuận (6/1947).

Câu 8. Nước nào dưới đây không phải là một trong những nước đầu tiên kí Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương ?

A. Canađa.          B. Bỉ.

C. Lúcxămbua.       D. HLB Đức.

Câu 9. Nguyên nhân của mâu thuẫn Đông – Tây là ?

A. Do Mĩ phát động “Chiến tranh lạnh” chống Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa.

B. Do các nước phương Tây suy yếu sau chiến tranh, Liên xô muốn mở rộng ảnh hưởng ở khu vực này.

C. Do sự đối lập về mục tiêu và chiến lược giữa 2 cường quốc là Liên Xô và Mĩ.

D. Do Mĩ độc quyền vũ khí nguyên tử.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here